Starlex investments logo white horizontal

Solutions

Services

Training

LV

Starlex investments logo white horizontal

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika, kas attiecas uz SIA Wealth.Investments (Wealth.Investments Ltd), kas darbojas kā Starlex.Investments

IEVADS

Wealth.Investments SIA (Wealth.Investments Ltd.) darbojoties ar zīmolu "Starlex.Investments" saprot, ka jūsu privātums jums ir svarīgs. Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personiski identificējamās informācijas privātumu, kad jūs izmantojat šo tīmekļa vietni. Šajā konfidencialitātes politikā ir izskaidrots, kā mēs aizsargājam un izmantojam no jums iegūto informāciju. Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat noteikumiem, kas aprakstīti šīs Privātuma politikas jaunākajā versijā. Jums vajadzētu izlasīt arī mūsu Lietošanas noteikumus, lai saprastu vispārīgos noteikumus par šīs vietnes lietošanu un jebkādus papildu noteikumus, kas var tikt piemēroti, kad piekļūstat konkrētiem pakalpojumiem vai materiāliem noteiktās šīs vietnes daļās. "Mēs", "mūsu" nozīmē Wealth.Investments SIA un tās filiāles. "Jūs", "jūsu", "apmeklētājs" vai "lietotājs" attiecas uz personu, kas piekļūst šai vietnei.

PERSONISKA UN NEPERSONISKA INFORMĀCIJA
Mūsu konfidencialitātes politikā ir izklāstīts, kā mēs rīkojamies ar jūsu personisko un nepersonisko informāciju.

Nepersoniska informācija ir informācija, kas nevar jūs identificēt. Ja jūs apmeklējat šo vietni, lai izlasītu informāciju, piemēram, informāciju par kādu no mūsu pakalpojumiem, mēs varam vākt noteiktu nepersonisku informāciju par jums no jūsu datora tīmekļa pārlūkprogrammas. Tā kā ar jums nesaistītu informāciju nevar identificēt vai jebkādā veidā saistīt, nav ierobežojumu attiecībā uz veidiem, kā mēs varam izmantot vai kopīgot ar jums nesaistītu informāciju.

Personiska informācija ir informācija, kas identificē jūs kā personu, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un faksa numurs. Mēs varam vākt no jums personisko informāciju, izmantojot dažādas metodes, tostarp:

- nosūtot mums pieteikumu vai citu veidlapu
- kad jūs veicat darījumu ar mums, mūsu filiālēm vai citām personām.
- kad mēs apkopojam informāciju par jums, lai atbalstītu darījumu, piemēram, kredītkartes informāciju.
- kad jūs sniedzat mums personisku informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, piemēram, pierakstoties uz jaunumiem, pieprasot informāciju vai piedaloties kādā aktivitātē.

SĪKFAILI UN CITAS TEHNOLOĢIJAS
Mēs varam izmantot sīkfailus un saistītās tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bākas, lai savā tīmekļa vietnē vāktu informāciju. Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa vietnes serveris ievieto jūsu cietajā diskā. Sīkdatnes nevar izmantot, lai palaistu programmas vai nogādātu vīrusus jūsu datorā. Sīkdatnes ir unikāli jums piešķirtas, un tās var nolasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kas jums ir izsūtījis sīkdatni.

TREŠO PUŠU SĪKFAILI
Laiku pa laikam mēs varam ļaut trešajām pusēm mūsu tīmekļa vietnē publicēt reklāmas, un šajās trešo pušu reklāmās var būt ietverta sīkdatne vai tīmekļa bāka, ko apkalpo trešā puse. Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz trešās puses reklāmu serveru no jums iegūtās informācijas izmantošanu.

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
Mēs varam izmantot no jums savākto personisko informāciju, lai, cita starpā, nodrošinātu jums piekļuvi šai vietnei, citiem produktiem vai pakalpojumiem, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, izrakstītu jums rēķinu par iegādātajiem produktiem/pakalpojumiem un nodrošinātu pastāvīgu apkalpošanu un atbalstu.

PERSONAS INFORMĀCIJAS KOPĪGOŠANA AR CITIEM
Bez jūsu atļaujas mēs nedalīsimies ar jūsu personisko informāciju, kas apkopota šajā tīmekļa vietnē, ar nesaistītām trešām personām, izņemot gadījumus, kad šajā konfidencialitātes politikā ir noteikts citādi.

SAZIŅA
Mēs varam periodiski sazināties ar jums pa e-pastu, pa pastu vai tālruni, lai sniegtu informāciju par programmām, produktiem, pakalpojumiem un saturu, kas varētu jūs interesēt.

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA
Mēs esam ieviesuši vispārpieņemtus tehnoloģiju un darbības drošības standartus, lai aizsargātu personiski identificējamu informāciju no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas.

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM
Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm, kas piedāvā informāciju, kuru mēs uzskatām par būtisku un interesantu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Wealth.Investments SIA nav atbildīga par šo ārējo tīmekļa vietņu privātuma praksi vai saturu.

PUBLISKĀS DISKUSIJAS
Mūsu tīmekļa vietnē var būt pieejami publiski forumi dažādu ar mūsu nozari saistītu tēmu apspriešanai. Ņemiet vērā, ka jebkura informācija, ko jūs publicējat šajās diskusijās, kļūs publiski pieejama. Izvairieties no sensitīvas informācijas publicēšanas publiskos forumos. Publiski atklājot informāciju tiešsaistē, to var apkopot un izmantot citi. Mēs neesam atbildīgi par to trešo personu darbībām vai politiku, kuras vāc informāciju, ko lietotāji atklāj šajos forumos. Wealth.Investments SIA neatbalsta un neiebilst pret diskusiju forumā paustajiem viedokļiem. Turklāt neaizmirstiet ievērot mūsu publicēto politiku attiecībā uz publikācijām publiskajos forumos.

GDPR ATBILSTĪBA
Wealth.Investments SIA ir apņēmusies ievērot Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). VDAR mērķis ir saskaņot datu aizsardzības tiesību aktus visā ES un uzlabot tās iedzīvotāju tiesības uz privātumu. Saskaņā ar VDAR mēs esam ieviesuši šādu praksi, lai nodrošinātu mūsu lietotāju personas datu aizsardzību:

Datu vākšana un apstrāde: Mēs vācam un apstrādājam personas datus tikai tad, ja tam ir likumīgs pamats, piemēram, ja dati ir nepieciešami līguma izpildei, juridisko saistību izpildei vai likumīgām uzņēmējdarbības interesēm. Lietotāji tiek informēti par savu personas datu vākšanu un izmantošanu datu vākšanas brīdī.

Datu subjekta tiesības: Mēs ievērojam personas tiesības saskaņā ar VDAR, tostarp tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst, ierobežot apstrādi, iebilst pret apstrādi un personas datu pārnesamību. Lietotāji var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar mums pa e-pastu info@starlex.investments.

Datu glabāšana: Mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem tie tika vākti, izpildītu juridiskās saistības, risinātu strīdus un izpildītu līgumus.

Datu aizsardzība: Mēs īstenojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

Starptautiska datu pārsūtīšana: Gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), mēs nodrošinām, ka ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi, lai aizsargātu datus saskaņā ar VDAR prasībām.

Integrētā un noklusējuma konfidencialitāte: Savu sistēmu, procesu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā mēs iekļaujam privātuma apsvērumus. Pēc noklusējuma mēs vācam un apstrādājam tikai minimālo personas datu apjomu, kas nepieciešams paredzētajam mērķim.

Datu aizsardzības inspektors: Wealth.Investments SIA ir iecēlusi datu aizsardzības inspektoru (DPO), kas pārrauga mūsu centienus nodrošināt atbilstību GDPR. Lietotāji var sazināties ar DPO, rakstot uz dpo@starlex.investments, lai saņemtu ar GDPR saistītus jautājumus.

Paziņošana par pārkāpumiem: Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā mēs paziņosim attiecīgajai uzraudzības iestādei un skartajām personām 72 stundu laikā, kā to paredz GDPR.

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par mūsu atbilstību GDPR, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@starlex.investments.

PIEKĻUVE PERSONISKAJAI INFORMĀCIJAI, TĀS GROZĪŠANA UN DZĒŠANA.
Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt un/vai dzēst jebkādu personiski identificējamu informāciju, ko iesniedzat mūsu tīmekļa vietnē. Jūs varat arī atteikties no abonēšanas no adresātu sarakstiem vai jebkuras tīmekļa vietnes reģistrācijas. Lai to izdarītu, sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnes lapā, kurā sniedzāt informāciju, pierakstījāties vai reģistrējāties, vai sazinieties ar mums pa e-pastu info@starlex.investments.

BĒRNU PRIVĀTUMS
Wealth.Investments SIA apzināti nevāc personisku informāciju (piemēram, bērna vārdu vai e-pasta adresi) no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja uzskatāt, ka esam vākuši personisku informāciju no bērna, kas jaunāks par 13 gadiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

POLITIKAS IZMAIŅAS
Wealth.Investments SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo privātuma politiku. Jebkuras izmaiņas tiks uzskaitītas šajā sadaļā, un, ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, paziņojums uz noteiktu laiku tiks iekļauts tīmekļa vietnes sākumlapā. Ja jums ir kādi jautājumi par Wealth.Investments SIA pārvaldīto tīmekļa vietņu vai mūsu tīmekļa vietnes privātuma praksi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@starlex.investments.

Starlex investments logo white horizontal

SIA Wealth.Investments
reģ. nr. 40203219292
Dzirnavu iela 43, Rīga, Latvia
info@starlex.investments

Risinājumi

Īpašniekiem

Investoriem

Attīstītājiem

Pakalpojumi

Izpēte & koncepcija

Finanses & investīcijas

Mārketings & pārdošana

Starpniecība & konsultācijas

Apmācības

Privātpersonām & iesācējiem

Aģentiem & speciālistiem

Investoriem & attīstītājiem