Starlex investments logo white horizontal

Solutions

Services

Training

LV

Starlex investments logo white horizontal

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi, kas attiecas uz SIA Wealth.Investments (Wealth.Investments Ltd), kas darbojas kā Starlex.Investments

IEVADS
Šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") reglamentē SIA Wealth.Investments (Wealth.Investments Ltd) ("mēs", "mēs", "mūsu" vai "Uzņēmums") ar zīmolu Starlex.Investments sniegto pakalpojumu izmantošanu. Piekļūstot mūsu pakalpojumiem vai izmantojot tos, Jūs ("Jūs", "Jūsu" vai "Lietotājs") piekrītat ievērot šos Noteikumus.

PAKALPOJUMI
Mēs piedāvājam dažādus nekustamā īpašuma investīciju un attīstības pakalpojumus, apmācības un sabiedrības iesaistīšanas iespējas. Mūsu pakalpojumi ietver, bet neaprobežojas ar nekustamā īpašuma attīstību, ieguldījumu pārvaldību, mācībām un izglītības resursiem.

ATBILSTĪBA
Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un tiesībspējīgam noslēgt līgumu. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs garantējat, ka atbilstat šīm prasībām.

REĢISTRĀCIJA
Lai piekļūtu noteiktām mūsu pakalpojumu funkcijām, jums var būt nepieciešams reģistrēties un izveidot kontu. Jūs piekrītat sniegt precīzu un atjauninātu informāciju un saglabāt savu pieteikšanās datu konfidencialitāti.

MAKSA UN MAKSĀJUMI
Par dažiem mūsu pakalpojumiem var būt jāmaksā maksa. Jūs piekrītat maksāt visas piemērojamās maksas saskaņā ar mūsu tīmekļa vietnē izklāstītajiem noteikumiem vai saskaņā ar rakstisku vienošanos. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt maksu un maksājumu noteikumus.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Viss mūsu sniegtais saturs, materiāli un resursi, tostarp, bet ne tikai teksts, attēli, logotipi, grafikas un programmatūra, ir Sabiedrības vai tās licences devēju īpašums, un tos aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi intelektuālā īpašuma tiesību akti.

LIETOTĀJA UZVEDĪBA
Jūs piekrītat, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, neiesaistīsieties nelikumīgā, aizskarošā vai citādi nepiedienīgā uzvedībā, tostarp, bet ne tikai, uzmācībā, apmelošanā, surogātpasta sūtīšanā vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanā.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
Likumā atļautajā apmērā Sabiedrība nav atbildīga par netiešiem, nejaušiem, speciāliem, īpašiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu.

ATLĪDZĪBA
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt Sabiedrību, tās saistītos uzņēmumus un to attiecīgos direktorus, amatpersonas, darbiniekus un aģentus no jebkādām un visām prasībām, saistībām, zaudējumiem, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu.

PĀRTRAUKUMS
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai mūsu pakalpojumiem vai ir ar tiem saistīti, ir risināmi izlīguma ceļā vai, ja nepieciešams, Latvijas kompetentajās tiesās.

NOTEIKUMU IZMAIŅAS
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai grozīt šos Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par šiem Noteikumiem vai mūsu pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@starlex.investments.

Starlex investments logo white horizontal

SIA Wealth.Investments
reģ. nr. 40203219292
Dzirnavu iela 43, Rīga, Latvia
info@starlex.investments

Risinājumi

Īpašniekiem

Investoriem

Attīstītājiem

Pakalpojumi

Izpēte & koncepcija

Finanses & investīcijas

Mārketings & pārdošana

Starpniecība & konsultācijas

Apmācības

Privātpersonām & iesācējiem

Aģentiem & speciālistiem

Investoriem & attīstītājiem